dziś jest: piątek, 05.04.2019r.   imieniny:

GRAFIK INDYWIDUALNY UŻYTKOWANIA STRZELNICY

Grafik indywidualnego użytkowania strzelnicy

od 15 kwietnia 2019 roku:

Strzelnica czynna dla indywidualnych użytkowników:

w środy w godzinach 13.00–19.00, konkurencje śrutowe oraz zając i dzik w godzinach 14.00-18.00 (za wyjątkiem środy 1 maja 2019r)

oraz od lipca do końca września również:

w soboty (za wyjątkiem sobót zarezerwowanych na imprezy zbiorowe) w godzinach 11.00 – 18.00,

konkurencje śrutowe oraz ''dzik'' i ''zając'' w godzinach

13.00-17.00.

Inne terminy i dni zbiorowego korzystania ze strzelnicy do uzgodnienia z ZO PZŁ z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem terminów zarezerwowanych na zbiorowe imprezy strzeleckie.

Od października br. i w okresie jesienno-zimowym strzelnica będzie dostępna do przystrzeliwania broni po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu obecności i uzgodnieniu terminu w biurze ZO PZŁ.

Przypominamy użytkownikom strzelnicy o posiadaniu pozwolenia na broń oraz obowiązkowym osobistym wpisie do książki ewidencji pobytu na strzelnicy przed wejściem na stanowiska strzeleckie.

Zabrania się spożywania alkoholu i przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie strzelnicy.

Zarząd Okręgowy PZŁ tel. (83) 343-62-75

V OTWARTY KONKURS WABIENIA DRAPIEŻNIKÓW

          

       
Zarzad Koła informuje, że w dniach 14-16 lutego 2019 r. na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło Łowieckie Nr. 17 Słonka w Miedzyrzecu Podlaskim zostanie przeprowadzony konkurs wabienia lisów.

Chętni do uczestnictwa w konkursie proszeni są o przybycie na odprawę w dniu 13 lutego o godz. 17.00 na domek mysliwski w Zahajkach, gdzie zostaną omówione szczegóły konkursu.

Zapraszamy Darz Bór !!!

KOL. FRANCISZEK PRZYCHODZKI ODSZEDŁ DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW

 

FRANCISZEK PRZYCHODZKI  1930-2019

Dnia 29 stycznia 2019 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł na ostatnie polowanie Kol. Franciszek Przychodzki.

Przygodę z łowiectwem kolega Franciszek rozpoczął 45 lat temu, 16 stycznia 1974 r.

Związany był od samego początku z Kołem Łowieckim Nr 26 „Podlasiak”, a od 1978 r. z Kołem Łowieckim Nr 17 „Słonka”, które powstało w wyniku podziału Koła Łowieckiego Podlasiak na Koła Łowieckie Nr 26 „Hubertus” i Nr 17 „Słonka”.

                W Kole Kolega Franciszek pełnił funkcje Prezesa w latach 1981 -1985, a następnie Sekretarza w latach 2000 – 2003.

W latach 1986 – 2000 był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej, a po zmianach strukturalnych PZŁ został członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej.

W uznaniu zasług na niwie łowiectwa odznaczony medalami: brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny.

Kolega Franciszek aktywnie uczestniczył w życiu Koła, służył pomocą i radą tym, którzy tego potrzebowali.

 Pozostanie w naszej pamięci, jako Człowiek bezinteresowny, koleżeński, dla którego Łowiectwo było pasją i przygodą.

 

                                                     Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi

 

 

 

 

Informacja Dotycząca Oceny Parostków-Rogaczy

Parostki rogaczy pozyskanych w br. sezonie należy dostarczyć do Kol. Krzysztofa Gajeckiego nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2018 r. Parostki rogaczy będzie możliwość przekazania na polowaniu zbiorowym w Grabowcu w dniu 18.11.2018 . 

Odstrzał Dzików na polowaniu indywidualnym

Myśliwy, który na polowaniu indywidualnym dokonał odstrzału dzika zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Skarbnika Kol. Krzysztofa Gajeckiego.

Zarząd Koła przypomina o zachowaniu zasad bioasekuracji zgodnie z wytycznymi GIW. Zgodnie z którymi patroszenie dzika może mieć miejsce tylko i wyłącznie przy chłodni.

INFORMACJA !!!

Z uwagi na rezygnację z funkcji Łowczego Kol. Edwarda Koprona Zarząd Koła Łowieckiego na posiedzeniu w dniu 15.11.2018 r. powierzył pełnienie obowiązków Łowczego, Skarbnikowi Koła Kol. Krzysztofowi Gajeckiemu

Ocena Prawidłowości Odstrzału Sarny-Rogaczy

Ocena prawidłowości odstrzału sarny-rogaczy dla Koła Łowieckiego Nr. 17 ''Słonka"" w Międzyrzecu Podlaskim  odbędzie się w dniu 22 listopada (czwartek) br. w siedzibie ZO PZŁ (ul.Szarych Szeregów 1) o godz. 8.30-12.00.

Zarząd Koła Łowieckiego prosi mysliwych, którzy dokonali odstrzału sarny-rogacza o dostarczenie parostków do Łowczego Koła kol. Edwarda Koprona do dnia 18 listopada br.  

TERMINARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2018/2019

Informacja dla nowowstepujących do PZŁ oraz ubiegających sie o uprawnienia selekcjonerskie.

 

1. KURS NA PODSTAWOWE UPRAWNIENIA ŁOWIECKIE odbędzie się w dniach 8-16 października 2018r., .rozpoczęcie kursu w dniu 8 października (poniedziałek) o godzinie 10.00.
    Przed rozpoczęciem kursu wszyscy kandydaci muszą mieć zaliczony staż łowiecki potwierdzony Uchwałą Koła  podpisaną przez co najmniej dwóch członków Zarządu Koła.

2. KURS SELEKCJONERSKI odbędzie się w dniach 15-18 października 2018r., rozpoczęcie kursu 15 października (poniedziałek) o godzinie 10.00.    Chętni na kursy proszeni są o telefoniczne (w biurze ZO PZŁ) wpisanie się na listy kandydatów.

Ogłoszenie Zawody Św. Eustachego

Zarząd Koła informuje, że w dniu 6 pażdziernika 2018r. (sobota) na strzelnicy mysliwskiej w Hrudzie organizowane są zawody Św. Eustachego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Poniżej regulamin zawodów.

INFORMACJA

INFORMACJA "ODSTRZAŁY"

 

Termin ważości "odstrzałów" można przedłużać u Członków Zarządu.

 

 

Zasady odstrzału selekcyjnego byków jeleni - 17.09.2018 r.

Załącznik do Uchwały nr 1/2018

Okręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej

z dnia 13 lipca 2018r.

 

 

 

 

Zasady odstrzału selekcyjnego byków jeleni

w granicach administracyjnych Okręgu Biała Podlaska

 

 

Byki jelenie

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał

prawidłowy

Odstrzał nieprawidłowy

Selekcyjny – do 85% zaplanowanych do odstrzału

1

Szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm

Szpicak o średniej długości tyk powyżej 30 cm i powyżej tej formy

2-4

Dziesiątak niekoronny        i poniżej tej formy

Formy wyższe

5-7

Jednostronnie koronne       i poniżej tej formy

Formy wyższe

8-9

Dwunastak obustronnie koronny i poniżej tej formy

Formy wyższe

Łowny min. 15% zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

Bez względu na formę poroża

Brak

 

Sarny rogacze i jelenie byki o formie myłkusa i szydlarza uznaje się jako odstrzał prawidłowy bez względu na wiek i rodzaj posiadanego zezwolenia na odstrzał.

 

Informacja 01.09.2018

Po 7 latach  prowadzenia strony Koła Łowieckiego nr 17 Słonka, redagowanie strony przejmuje kol. Dariusz J..

Mam nadzieję, że przynajmniej część z odwiedzających była zadowolona z treści i materiałów udostępnianych przeze mnie.

Darz Bór...

Karol M.

Coroczne szkolenie myśliwych 02.06.2018

Zarząd Koła informuje, że w dniu 2 czerwca 2018 r. (sobota) na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie odbędzie się obowiązkowe coroczne szkolenie myśliwych naszego Koła, trening strzelecki oraz przystrzeliwanie broni.
Zbiórka o godzinie 8:00 na strzelnicy.


Serdecznie zapraszamy.

Sekretarz Koła
Rafał Kortoniuk

Ogłoszenie 23.02.2018

Zarząd Koła informuje, że w dniach 1-3 marca 2018 r. odbędzie się
IV Otwarty Konkurs Wabienia Drapieżników.
 
Opiekunem Konkursu jest Łowczy Koła Edward Kopron.
 
Zbiórka myśliwych chcących wziąć udział w Konkursie odbędzie się 1 marca 2018 r. 
o godzinie 14:00 przy Leśniczówce w Berezie.
 
Zakończenie Konkursu odbędzie się  3 marca 2018 r. o godz. 13:00
przy Domku Myśliwskim.
 
Zasady Konkursu są takie same jak w latach ubiegłych.
 
 
 
Sekretarz
Rafał Kortoniuk

Ogłoszenie 15.12.2017. Uwaga, bardzo ważne!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

-          jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

-          powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

-          zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

-          w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

-          należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

-          nie spuszczać psów ze smyczy;

-          należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;

-          należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Ogłoszenie - Uwaga Zmiana Planu Polowań!!!

W związku ze zmianą warunków do polowań na obwodzie 41, nastąpiła korekta planu polowań zbiorowych w sezonie 2017-2018. Prosimy o zapoznanie się z nim. Zarząd Koła

Ogłoszenie 31.10.2017


Wszyscy myśliwi selekcjonerzy, którzy w obecnym sezonie łowieckim pozyskali rogacze, zobowiązani są najpóźniej do dnia 5 listopada 2017 r. dostarczyć do Łowczego Kola parostki z prawidłowym opisem tj. imię i nazwisko, data oraz miejsce pozyskania. Opis powinien być wyraźny i przymocowany do parostków.
Zarząd Koła.

Kolejna udana wycieczka do lasu

18 października 2017r. dzieci z grupy VIII i IX z Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim uczestniczyły w wycieczce edukacyjno - rekreacyjnej do lasu w Zahajkach, zorganizowanej przez myśliwych: Pana Jarosława Jaworskiego, Pana Rafała Kortoniuka oraz Pana Sławomira Gawłowskiego, reprezentujących Koło Łowieckie nr 17 SŁONKA w Międzyrzecu Podlaskim. Składamy serdeczne podziękowanie za wspaniałą wycieczkę po lesie, interesującą lekcję przyrody oraz dostarczenie niezapomnianych wrażeń przy ognisku.

Ogłoszenie 19.10.2017

Informujemy, że w dniu 22 października 2017 r. (niedziela) na terenach leśnych wchodzących w skład obwodu nr 42 prowadzona będzie akcja przeszukiwania gruntów w celu wykrycia zwłok padłych dzików lub ich szczątków. Zbiórka i szkolenie uczestników odbędzie się w dniu poszukiwań w Brzozowicy u Czajki o godz. 8:00.

W przeszukaniach nie mogą brać udziału osoby zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. Obecność obowiązkowa! W przypadku gdy myśliwy nie może uczestniczyć w poszukiwaniach osobiście, winien w swoim zastępstwie wyznaczyć inną osobę.

Zarząd Koła Nr 17 "SŁONKA"

Ogłoszenie 16.10.2017

Informujemy, że w dniu 27 października 2017 r. (piątek) na terenach leśnych wchodzących w skład obwodu nr 41 prowadzona będzie akcja przeszukiwania gruntów w celu wykrycia zwłok padłych dzików lub ich szczątków. Zbiórka i szkolenie uczestników odbędzie się w dniu poszukiwań w Żerocinie na szkółce leśnej o godz. 8:00.

W przeszukaniach nie mogą brać udziału osoby zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. Obecność obowiązkowa! W przypadku gdy myśliwy nie może uczestniczyć w poszukiwaniach osobiście, winien w swoim zastępstwie wyznaczyć inną osobę.

Zarząd Koła Nr 17 "SŁONKA"

W wyniku poszukiwań 23-24 września 2017 r. w obrębie lasu w Berezie oraz lasu w Brzozowicy nie odnaleziono żadnych padłych dzików w wyniku choroby ASF. Poniżej kilka zdjęć z poszukiwań.

Motylki i Sówki w lesie.

W słoneczny październikowy poniedziałek dzieci z grupy Motylki i Sówki Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim wybrały się do lasu na spotkanie z myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 "SŁONKA" w Międzyrzecu Podlaskim i leśniczym. Koło reprezentowali kol. Jarosław Jaworski, kol. Rafał Kortoniuk - sekretarz koła oraz kol. Edward Kopron - łowczy koła oraz jednocześnie leśniczy. Podczas wędrówki po lesie przedszkolakom towarzyszył pies myśliwski Gryf, który od razu zdobył dziecięce serca. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Rozpoznawały i nazywały drzewa, rośliny, odgłosy ptaków, biologię leśnych zwierząt, ich instynkty, zachowanie, wygląd i miejsca bytowania. Dowiedziały się dlaczego tak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą i co jest ich przysmakiem. Dowiedziały się jak ważna i ciężka jest praca leśniczego i wszystkich osób dbających o las. Oglądały myśliwskie trofea a na koniec mile spędziły czas przy ognisku. To był wyjątkowo udany dla wszystkich uczestników spotkania dzień.

Serdecznie dziękujemy
Myśliwi KŁ Nr 17 "SŁONKA".

Ogłoszenie 22.09.2017

W dniu 23-24 września 2017 r. odbędzie się poszukiwanie padłych dzików w wyniku choroby ASF. W sobotę zbiórka myśliwych o godzinie 8:00 przy leśniczówce w Żerocinie, natomiast w niedzielę zbiórka u Czajki w Brzozowicy o godzinie 9:00.

Obecność myśliwych jest obowiązkowa, w przypadku gdy myśliwy nie może uczestniczyć w akcji osobiście, powinien wyznaczyć kogoś w swoim zastępstwie.

Zarząd KŁ 17 SŁONKA w Międzyrzecu Podlaskim.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Koła zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 28.05.2015 (niedziela) w Grabowcu (u Grzegorza) o godzinie 10:00.

Bal Myśliwski 2017

Sezon zakończony, a karnawał w pełni. A jak karnawał to i Bal Myśliwski. To doroczne wydarzenie - w niezmiennej od dotychczasowych edycji formie - odbędzie się 25 lutego w restauracji Zacisze.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia do udziału w Balu prosimy kierować do Prezesa Koła pod nr: 501613980 lub Skarbnika pod nr: 604528080.

Ogłoszenie 04.01.2017 PILNE

Niniejszym informuję, że decyzją Zarządu Koła Łowieckiego Nr 17 „SŁONKA” w Międzyrzecu Podlaskim nastąpiła zmiana terminów przeprowadzenia polowań zbiorowych w obwodach łowieckich nr 41 i nr 42.

 

Zgodnie ze zmianą polowanie zbiorowe na terenie „Las Bereza” odbędzie się dnia 15.01.2017 r. natomiast polowanie zbiorowe na terenie „Las Brzozowica” odbędzie się w terminie 22.01.2017 r.

 

Sekretarz Koła

Rafał Kortoniuk

Prośba

Jeżeli, któryś z myśliwych lub stażystów posiada zdjęcia z polowań zbiorowych z sezonu 16/17, uprzejmie proszę o wrzucanie ich na naszego email`a. Dziękuję

Składki na PZŁ 07.12.2016

Koledzy myśliwi, w tym roku normalna składka na PZŁ wynosi 357zł, natomiast ulgowa 197zł. Nasz skarbnik uprzejmie informuje, że wpłaty zbiera do 24 grudnia.

Sprzątanie "żwirowni 5" 15.10.2016

15 października 2016 roku, myśliwi naszego koła, ich dzieci oraz harcerze z 1 Międzyrzeckiej Drużyny Harcerzy "Bór" im Rtm. Witolda Pileckiego po raz kolejny licznie zebrali się by wziąć udział w sprzątaniu "żwirowni 5tki" z odpadów pozostawionych po letnim wypoczynku, rekreacji młodzieży.

Zebrano ponad 150 worków śmieci: butelek szklanych i plastikowych; puszek aluminiowych, po konserwach; różnego rodzaju folii po piwie, chipsach; oraz innych różnych śmieci których na żwirowni być nie powinno.

Otoczenie naszego wypoczynku nie zaśmieca się samo, to ludzie wyrzucają odpadki, często doskonale wiedząc, że jest to niezgodne z prawem i szkodzi roślinom i zwierzętom. Za wyrzucanie śmieci grozi mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. W uświadamianiu jak szkodliwe jest zaśmiecanie środowiska, w którym żyjemy pomagają organizowane corocznie akcje jak "Sprzątanie Świata", czy „Czysty Las”. Udział biorą nasi najmłodsi obywatele, niech uczą się i dają dobry przykład starszym jak należy postępować.

W trosce o to, aby zachować porządek po zakończonej wycieczce czy wypoczynku należy wszelkie odpady zabrać ze sobą i wyrzucić do odpowiednich koszy na śmieci.

Dbaj o czystość, nigdy nie wyrzucaj śmieci!!

Galeria zdjęć

Ogłoszenie 04.10.2016

W dniu 15 października 2016 r. organizowania jest coroczna, cykliczna akcja sprzątania śmieci wokół Żwirowni Nr 5. Zbiórka myśliwych o godzinie 8:00 przy sklepie w Berezie. Zachęcamy wszystkich myśliwych z naszego Koła do aktywnego udziału w organizowanej akcji. Ponadto do akcji zapraszamy wszystkich sympatyków Żwirowni, przyjaciół lasu, wszystkich, których mają chęć pomóc w uprzątnięciu tego urokliwego miejsca.

Obecność myśliwych jest obowiązkowa, w przypadku gdy myśliwy nie może uczestniczyć w akcji osobiście, winien wyznaczyć kogoś w swoim zastępstwie. W przypadku nieobecności myśliwego w akcji sprzątania Żwirowni oraz nie wyznaczeniu osoby w swoje zastępstwo, myśliwy ten nie zostanie dopuszczony do dwóch pierwszych polowań zbiorowych.
 

Zarząd KŁ 17 SŁONKA w Międzyrzecu Podlaskim.

Pomór Świń 17.08.2016

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej prosi o rozpowszechnienie w/w pisma o stwierdzeniu pomoru świń  wśród myśliwych.

Pismo w linku, kliknij aby otworzyć >>>>> Pismo

Komunikat Polskiego Związku Łowieckiego 29.07.2016

Wycieczka do Białowieży dn. 03.09.2016r

Witamy,
Komisja Promocji Łowiectwa ORŁ proponuje organizację wycieczki do Białowiezy w dn. 3.09 br. przez Biuro Podróży ''Paulina''. Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z Kol. Dariuszem Danilukiem tel. 607 912 982 .
 
Poniżej program.
 
 

V pielgrzymka leśników i myśliych Podlasia

18 czerwca 2016r. odbędzie się V pielgrzymka leśników i myśliwych Podlasia wraz z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia.

Ogłoszenie nr 4/4 29.04.2016

Niniejszym informujemy, że Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązkowych dyżurów realizowanych przez myśliwych koła na świeżo zasianych uprawach rolnych. Zgodnie z ustaleniami dyżury rozpoczną się od dnia 1 maja 2016 r. Każda grupa robocza, poczynając od grupy pierwszej będzie miała przypisane do pilnowania upraw dwie doby. Po przejściu kolejki wszystkich grup i dalszej konieczności pilnowania upraw nastąpi wznowienie poczynając od grupy pierwszej. O miejscu i godzinach pełnienia dyżurów decyduje Prezes w obwodzie nr 42 oraz Łowczy w obwodzie nr 41. Informacje od Prezesa i Łowczego Koła będą przekazywane telefonicznie.

Ogłoszenie nr 3/4 29.04.2016

Zarząd Koła Informuje, że obowiązkowy trening strzelecki, połączony z przystrzeliwaniem broni oraz szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa wykonywania polowań odbędzie się dnia 4 czerwca 2016 r. (sobota) o godzinie 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Hrud.

Ogłoszenie nr 2/4 29.04.2016

Zarząd Koła informuje, że Walne Zgromadzenie Koła odbędzie się w dniu 21 maja 2016 r. (sobota) o godzinie 16:00 w miejscowości Grabowiec na posesji Kol. Grzegorza Sadowskiego.

Ogłoszenie nr 1/4 29.04.2016

Niniejszym informujemy, że Decyzją Zarządu Koła podjętą dnia 7 kwietnia 2016 r. każdy myśliwy ma bezwzględny obowiązek indywidualnego i osobistego pobierania "odstrzałów" od Łowczego Koła, jak również osobistego ich zdawania również u Łowczego.

Ogłoszenie

W dniu 15.03.2016 r. w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podl. odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków. Prosi się myśliwych, którzy dokonali odstrzału jeleni byków w bieżącym sezonie o dostarczenie trofeów do Łowczego Koła najpóźniej do dnia 13.03.2016 r.

Ogłoszenie


W dniach 18.02.2016 r. - 20.02.2016 r. organizowany jest "Konkurs wabienia drapieżników" dla członków Koła Łowieckiego Nr 17 "SŁONKA" w Międzyrzecu Podlaskim.

Zbiórka myśliwych odbędzie się w dniu 18.02.2016 r. o godz. 15:00 przy Leśniczówce w Berezie.

Zakończenie konkursu przewidziane jest na 20.02.2016 r. godz. 12:00.

Zasady konkursu oraz miejsce zakończenia konkursu zostaną omówione podczas zbiórki.

Zapraszamy!!

Ogłoszenie PZŁ

Wykonując polecenie Zarządu Głównego PZŁ przesyłamy wzór karty ewidencyjnej myśliwego, z prośbą o jej uzupełnienie przez wszystkich członków Koła i wraz ze zdjęciem dowodowym przesłanie jej pocztą bądź dostarczenie osobiście do Sekretarza Koła. Zamieszczane w karcie dane osobowe myśliwych niezbędne są do aktualizacji danych w informatycznym systemie zarządzania Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Oficjalne pismo PZŁ

Formularz

Podziękowanie.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi"

Pogrzeb Kolegi Marka Dymickiego

Nie żyje Kol. Marek Dymicki członek KŁ 63 ''Dąbrowa'' w Białej Podlaskiej.
Msza pogrzebowa jutro  4.02.2016r o godz. 12:00 w Kościele Chrystusa Miłosiernego na
ul. Kar.Wyszyńskiego 53/55 w Białej Podlaskiej.
  
Pozdrawiamy
ZO PZŁ Biała Podlaska

Ogłoszenie 10.09.2015r.

Informujemy, że tradycyjnie zostanie zorganizowane uroczyste polowanie w ramach Święta Myśliwych i Jeźdźców "III Eustachy-Hubertus Janowski 2015", które odbędzie się w dniu 17.10.2015 r. w obwodach Kół Łowieckich znajdujących się w okolicy Janowa Podlaskiego. Zapisy w siedzibie ZO PZŁ ul. Szarych Szeregów 1 (tel. 833436275) u Pani Marii Maksymiuk. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zapisy wg kolejności zgłoszeń do końca września. Całą uroczystość rozpocznie Msza Myśliwska w Kościele w Janowie Podlaskim o godz 7:00. Szczegóły polowania będą w zaproszeniach oraz omówione zostaną w trakcie odprawy łowczych kół łowieckich użyczających swoich łowisk na początku października bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie 10.09.2015r.

W dniu 03.10.2015 r. na strzelnicy w Hrudzie w ramach zakończenia sezonu strzeleckiego odbędą się "Zawody Św. Eustachego" o Puchar Prezesa ORŁ, Łowczego Okręgowego oraz Przewodniczącego Komisji Strzeleckiej. Zawody odbędą się się w pełnym wieloboju. Zapisy wraz z wpłatą wpisowego 50 zł. od uczestnika w siedzibie ZO PZŁ do dnia 25.09.2015 r. Serdecznie zapraszamy chętnych.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat dotyczy jesiennego szczepienia przeciwko wściekliżnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Jednocześnie informuje, że na okres od 12 - 20 września 2015r. roku zawiesza się odstrzał lisów w ramach monitoringu. O powyższej decyzji zostały poinformowane odpowiednie Okręgowe Związki Łowieckie.

"Na podstawie §10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 12 - 20 września 2015 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną."

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30mm x 9mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić siędo lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Piknik rodzinny w Misiach 14.06.2015

Nasze Koło uczestniczyło w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Misiach. Dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat zwierzyny leśnej. Było bardzo sympatycznie. Zapraszamy do galerii.

czytaj więcej »

Zawiadomienie

14 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się trening strzelecki wraz z przystrzeliwaniem broni na strzelnicy w Hrudzie.

Zawiadomienie

Zarząd Koła zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 10.05.2015 w Grabowcu nr 96 o godzinie 10:00

Nowe zdjęcia

W galerii znajdują się nowe zdjęcia z polowania na lisy z dni: 06-07.02.2015r. Zapraszamy

Sprzątanie żwirowni 5tki - 28.02.2015

Piękny i nieskazitelny widok - takiego oczekujemy wybierając się na wycieczkę w leśne ostępy czy nad wodę. Ale niekiedy wyprawę tę mogą uprzykrzyć piętrzące się między krzakami, drzewami stosy śmieci.

Dzisiaj tj. 28 lutego 2015 roku, myśliwi naszego koła licznie zebrali się by wziąć udział w sprzątaniu "żwirowni 5tki" z odpadów pozostawionych przez dzieci, młodzież, ich rodziców, wujków, ciocie, dziadków. 300 worków to za mało żeby pomieścić kilka ton śmieci: butelek szklanych i plastikowych; puszek aluminiowych, po konserwach; różnego rodzaju folii po piwie, chipsach; oraz innych różnych śmieci których na żwirowni być nie powinno.

Otoczenie naszego wypoczynku nie zaśmieca się samo, to ludzie wyrzucają odpadki, często doskonale wiedząc, że jest to niezgodne z prawem i szkodzi roślinom i zwierzętom. Za wyrzucanie śmieci grozi mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. W uświadamianiu jak szkodliwe jest zaśmiecanie środowiska, w którym żyjemy pomagają organizowane corocznie akcje jak "Sprzątanie Świata", czy „Czysty Las”. Udział biorą nasi najmłodsi obywatele, niech uczą się i dają dobry przykład starszym jak należy postępować.

W trosce o to, aby zachować porządek po zakończonej wycieczce czy wypoczynku należy wszelkie odpady zabrać ze sobą i wyrzucić do odpowiednich koszy na śmieci.

Dbaj o czystość, nigdy nie wyrzucaj śmieci!!

 

Przejdź do galerii zdjęć

 

Ważna informacja od Zarządu Koła.

Zarząd Koła nr 17 Słonka informuje, że:

w dniach 28.02 i 01.03 odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny na obwodzie 41 i 42.

W sobotę czyli 28.02 zbiórka w Berezie pod sklepem Bajka  o godzinie 8.00. Dodatkowo w tym dniu odbędzie się sprzątanie terenu wokół "żwirowni 5tki".

W niedzielę czyli 01.03 zbiórka w Brzozowicy pod leśniczówką u Czajki  o godzinie 9.00.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. Jeżeli ktoś nie może przybyć osobiście, należy zorganizować sobie zastępstwo.

 

 

@@@ DODATKOWE 2 POLOWANIA @@@

Dnia 25 stycznia w NIEDZIELĘ na obwodzie 42 odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe. Zbiórka u Czajki godzina 8.00.

Dnia 31 stycznia w SOBOTĘ na obwodzie 41 odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe. Zbiórka pod sklepem Bajka godzina 8.00.

Nowe zdjęcia

Zostały dodane zdjęcia z paru polowań. Prosimy osoby, które robiły zdjęcia na polowaniach o podesłanie ich na email lowczy@kl17slonka.pl 

Polowanie zbiorowe

Pierwsze zdjęcia z polowania zbiorowego w sezonie 2014-2015
czytaj więcej »

Terminarz Polowań

Jak co roku na stronie został zamieszczony terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2014-2015. Zarząd zaprasza Kolegów myśliwych z naszego koła do udziału w polowaniach.

Informacje ze strzelectwa

Nasz Zarząd w zawodach strzeleckich "Zarządów Kół" w Hrudzie wywalczył drugie miejsce podobnie jak rok temu. Przy czym sekretarz kol. Zdzisław Holeszczuk osiągnął wynik 221 pkt na 250 pkt możliwych. Gratulujemy celnego oka.

II Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w Muzeum Wsi Lubelskiej

A już w ten weekend 6 lipca (niedziela) zapraszamy na
II Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w Muzeum Wsi Lubelskiej
Program:
12.00
- Msza Święta Hubertowska
13.00
- uroczyste otwarcie II Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej,
połączone z przekazaniem sztandaru Kołu Łowieckiemu nr 32 “Zaborze”
od godz. 13.20
- stoiska handlowe
od godz. 14.00
- degustacja potraw z dziczyzny pokazy łucznicze
13.20
- wręczenie odznaczeń łowieckich
14.00
- koncert Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej “Trompes de Pologne”
14.40
- prezentacja scenki myśliwskiej “Polowanie dworskie”
15.30
- pokaz sokolniczy
16.20
- pokaz psów ras myśliwskich
17.10
- koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Biłgoraju
17.30
- koncert zespołu sygnalistów myśliwskich przy ZO PZŁ w Lublinie

 

Czerwocwy trening strzelecki

Zdjęcia z przystrzeliwania broni myśliwych na strzelnicy w Hrudzie, 08.06.2014r.

czytaj więcej »

Komunikat Lubelskiego Województwa Lekarza Weterynarii

Komunikat dotyczy wiosennego szczepienia przeciwko wściekliżnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Jednocześnie informuje, że na okres od 02 czerwca do 30 czerwca 2014r. roku zawiesza się odstrzał lisów w ramach monitoringu. O powyższej decyzji zostały poinformowane odpowiednie Okręgowe Związki Łowieckie.

"Na podstawie §10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 02 - 30 czerwca 2014 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną."

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30mm x 9mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić siędo lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Zawiadomienie

8 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się trening strzelecki wraz z przystrzeliwaniem broni na strzelnicy w Hrudzie.

Walne zebranie 18.05.2014r.

W tym roku walne zebranie odbędzie się 18.05.2014r. o godzinie 10.00 w Meprozecie.

Nowa wiata - Las Bereza

Informacje dla nowowstępujących do PZŁ

W dniach 12-21.05.2014r. PZŁ planuje organizację kursu dla nowostępujących. Początek kursu w poniedziałek 12.05.2014r. o godzinie 12.00 w siedzibie PZŁ ul. Szarych Szeregów 1.

Kurs selekcjonerski planowany jest w  dniach 14-16.04.2014r. Początek kursu w poniedziałek 14.04.2014r. o godzinie 12.00 w siedzibie PZŁ ul. Szarych Szeregów 1.

W/wymieninione kursy odbędą się pod warunkiem obecnośći na kursie minimum 15 uczestników.

Terminy oceny prawidłowości odstrzału jeleni w PZŁ

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej (ul. Szaraych Szeregów 1) w trzech terminach:

- 18.03.2014r. w godzinach 09.00 - 15.00 dla kół macierzystych;

- 19.03.2014r. w godzinach 09.00 - 15.00 dla kół macierzystych

- 20.03.2014r. - Podusmowanie oceny prawidłowości odstrzału.

UWAGA, DODATKOWE POLOWANIE

Dnia 01.01.2014r. odbędzie się dodatkowe polowanie NOWOROCZNE. Teren do opolowania to Las Brzozowica. Prowadzącym jest kol. prezes Roman Jastrzębski. W tym dniu poluje się na: jeleń, sarna, dzik, drapieżniki.

Nowy sezon polowań, zdjęcia

Dodane zostały nowe zdjęcia z ostatnich polowań.

czytaj więcej »

Zdjęcia z 90 Lecia PZŁ w Kozłówce

14 września odbyły się pierwsze „Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej” na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. W galerii znajdziecie Państwo trochę zdjęć eksponatów i scenerii.
czytaj więcej »

WAŻNE: PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ODSTRZELENIU DZIKA

 

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Kilka informacji PZŁ Zarządu Okręgowego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej »

Najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia

W dniu dzisiejszym 7 września stracone zostało życie kawalera, bowiem ślub bierze nasz kolega myśliwy - Dariusz Jastrzębski. Zarząd, koledzy myśliwi składają z tej okazji najserdeczniejsze życzenia Dariuszowi oraz Jego wybrance Marcie. Przez długie lata wspólnego życia w małżeństwie bądźcie ze sobą złączeni jak gałązka z pniem, z którego wyrasta, a mimo trudności życiowych niech Was mech zniechęcenia nigdy nie obrasta.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

 

P.S.

"co panna młoda powinna..."

 

1."Będziesz - czysta jak lufa sztucera mojego
2. Przejrzysta - jak szkła lornetki
3. Rozpromieniona - jak światło latarki
4. Dla obcych - ostra jak kordelas
5. Przytulna - jak plecak myśliwski
6. Ciepła - jak termos pełen herbaty i rumu
7. Cicha - jak ja na zasiadce
8. Niewinna - jak pies, który zciągnął dziczyznę ze stołu
9. Twarda - jak muflon na strzał
10. Czujna - jak leśniczy w lesie
11. Chłodna - jak pobudka na ambonie
12. Odważna - jak Jagdterier
13. Stęskniona - jak byk na rykowisku
14. Potulna - jak ja po hubertusie
15. Wyrozumiała - jak 100 tys. żon innych myśliwych

 


Darz bór

Ważna informacja 14.08.2013

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły poniżej:

 

 

 

Ważna informacja 13.08.2013

Rozporządzenia w sprawie  szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, iż używana dopolowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi mieć minimum 5,6 mm i być przeznaczona dostrzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000J w odległości 100 mod wylotu z lufy, dnia 29.07.2013r. zostało zmienione. Oznacza to, że broń palną kal. 222 i 223 będzie można używać do celów myśliwskich. Nowe rozporządzenie poniżej:

 

 

DZIENNIKUSTAW

RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ

 

Warszawa,dnia 6 sierpnia 2013 r.

 

Poz.889

 

z dnia29 lipca 2013 r.

 

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U.z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z2010 r. Nr 186, poz. 1250 oraz z 2011 r. Nr 257, poz. 1548) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku niemniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.”;

 

2) w §5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe, z uwzględnieniem § 35.”.

 

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Środowiska: M. Korolec

Informacja

Z przyczyn technicznych strona nie mogła byc wyświetlana przez pare ostatnich dni, za co serdecznie przepraszamy.

 

WAŻNE: Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

 

 

ZDJĘCIA Z POŚWIECENIA I PRZEKAZANIA SZTANDARU

KOMUNIKAT SPECJALNY

FUNDATOREM I PROJEKTANTEM SZTANDARU KOŁA ŁOWIECKIEGO NR. 17 „SŁONKA” W MIĘDZYRZECU PODL. JEST KOL. ZDZISŁAW HOLESZCZUK

Informacja odnośnie organizacji 65-lecia Koła

Komitet organizacyjny obchodów 65-lecia Koła Łowieckiego Nr 17 "SLONKA" w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że poświęcenie sztandaru Koła odbędzie się w dniu 22.06.2013 o godzinie 14.00 w kościele parafii św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim.

Przekazanie sztandaru, ślubowanie oraz bal z okazji 65-lecia Koła odbędzie się od godziny 16.00 w restauracji "Zacisze" na ulicy Zahajkowskiej 44b.

Ważna Informacja z PZŁ

Myśliwi na strzelnicy

Zdjęcia z przystrzeliwania broni myśliwych na strzelnicy w Hrudzie, 09.06.2013r.

 

 

czytaj więcej »

Wiadomości ze strzelnicy

W dniu 13.04.2013r. na strzelnicy w Hrudzie odbyły się zawody Zarządów Kół.

 

 

Zarząd Koła nr 17 Słonka zatriumfował na II miejscu.

 

Indywidualnie tego samego dnia stanęli na podium: 

w grupie Sekretarzy kol. Zdzisław Holeszczuk osiągnął I miejsce,

w grupie Łowczych kol. Edward Kopron osiągnął II miejsce,

w grupie Skarbników kol. Grzegorz Sadowski osiągnął IV miejsce.

natomiast kol. Prezes dzielnie wspierał Zarząd słowem.

 

 

W dniu 18.05.2013r. w na strzelnicy w Hrudzie odbyły się zawody okręgowe w klasie  powszechnej.

 

 

Reprezentacja Słonki w składzie: kol. Krzysztof Gajecki, Zdzisław Holeszczuk, Edward Kopron zajęła II miejsce na podium.

W klasie otwartej koledzy wywalczyli III miejsce.

Indywidualnie kol. Edward Kopron w klasie powszechnej zajął III miejsce (tylko a może i aż 6pkt zabrakło do II miejsca )

 

Gratulujemy sukcesów i oby tak dalej albo i lepiej.

 

 

 

Informacja

9 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się trening strzelecki wraz z przystrzeliwaniem broni na strzelnicy w Hrudzie.

Zawiadomienie o walnym zebraniu

W tym roku walne zebranie odbędzie się 28.04.2013r. o godzinie 10.00 w Meprozecie.

Zawiadomienie

Zarząd Koła zawiadamia, że w dniu 24.02.2013r. odbędzie się inwentaryzacja łosia metodą pędzeń próbnych. Obecność obowiązkowa wszystkich myśliwych polujących. Zbiórka godz. 9.00 leśniczówka Brzozowica Duża.

Kamera na żywo znowu nadaje! Zapraszamy!!!

Estońska firma Eenet, ponownie uruchomiła  jeszcze w tym sezonie kamerę internetową z podglądem na karmisko zwierzyny dzikiej. Dodatkowo można podpatrzeć drobne ptactwo przy karmniku, bieliki na karmisku, estońskie foki na Bałtyckim wybrzeżu oraz polskie żubry w puszczy białowieskiej. Zapraszamy

czytaj więcej »

Nowe zdjęcia z polowań zbiorowych

Zapraszamy do galerii.

Wycena prawidłowości odstrzału rogaczy

Wycena prawidłowości odstrzału rogaczy dla kół macierzystych z powiatu Biała podlaska odbędzie się w dniu 17 pażdziernika 2012r. Zarząd prosi o dostarczenie parostków rogaczy Łowczemu Koła.

Komunikat Lubelskiego Województwa Lekarza Weterynarii

Komunikat dotyczy jesiennego szczepienia przeciwko wściekliżnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Jednocześnie informuje, że na okres od 11 września do 18 Pażdziernika 2012 roku zawiesza się odstrzał lisów w ramach monitoringu. O powyższej decyzji zostały poinformowane odpowiednie Okręgowe Związki Łowieckie.

"Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 11 - 18 września 2012 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną."

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 30 dawek na 1km² na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50' E, na pozostałym terenie 20 dawek na 1km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30mm x 9mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić siędo lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Zarzeczny

Informacje ze strzelectwa

W dniu 2 czerwca 2012r. odbyły się XIII Mistrzostwa PZŁ Okręgu Biała Podlaska w Strzelaniach Myśliwskich na strzelnicy w miejscowości Hrud. W klasyfikacji drużynowej w klasie powszechnej nasze Koło nr 17 Słonka w Międzyrzecu Podlaskim zdobyło I miejsce z wynikiem 1079pkt/1500pkt. Kolejne miejsca zajęły Koła: II Daniel Parczew, III Knieja Radzyń Podlaski, IV Hubertus Międzyrzec Podlaski, V Basior Łosice, VI Jeleń Parczew.

Zakończenie sezonu strzeleckiego

Zarząd okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że na zakończenie sezonu strzeleckiego na naszej strzelnicy wspólnie z Komisją Strzelecką ORŁ organizujemy w dniu 8 września 2012r. Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej i Łowczego Okręgowego w Białej Podlaskiej. Zawody te odbęda się w pełnym wieloboju.

Składka i ryczałt.

Zarząd Koła przypomina o uiszczeniu I raty składki członkowskiej i ryczałtu za odstrzał zwierzyny drobnej do dnia 15 sierpnia.

Zawiadomienie o walnym zebraniu

Walne zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Odbędzie się w dn. 22 kwietnia 2012r. o godzinie 10-tej w lokalu restauracji "Zacisze" ul. Zahajkowska.

Porządek zebrania i propozycje uchwał w plikach poniżej do pobrania.      

Porządek zebrania   Propozycje uchwał

Informacja

 

 

4 lutego zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Prezes Koła Henryk Supruniuk. Pogrzeb odbędzie w kościele Św. Józefa 6 lutego o godzinie 13.

Cześć Jego pamięci. Niech Mu Knieja szumi wiecznie.

 

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

 

Ważna informacja 08.12.2011

Zarząd Koła informuje, że do dnia 24.12.2011 Skarbnik Koła zbiera pieniądze na składkę do PZŁ na rok 2012. W póżniejszym terminie trzeba bedzię fatygować się osobiście do PZŁ w celu uregulowania składki.

Hat-trick naszego kolegi

Miło nam ogłosić, że nasz kolega Zdzisław Holeszczuk podczas polowania zbiorowego 26 listopada 2011 w jednym pędzeniu zrobił dubleta w jeleniach tj. ustrzelił łanię i cielaka. Jest to ewenement w historii łowiectwa na naszym terenie, ponieważ nikomu z naszego koła jak i koła sąsiedniego Hubertus nie udało się jeszcze ustrzelić takiego hat-tricka. Święty Hubert darzył, więc i my życzymy Darz Bór.

Zaproszenie na Święto Myśliwych w Bobrowej Dolinie

Ośrodek Bobrowa Dolina znajduje się w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej. To wyjątkowe miejsce położone jest z dala od zgiełku i stanowi enklawę ciszy i spokoju. Zapewnia Gościom komfort wypoczynku i umożliwia pełny kontakt z nieskazitelną przyrodą. Ośrodek wyróżnia wszechobecna bliskość natury, szum wiatru, śpiew leśnych ptaków i biegające wiewiórki ranną porą… Kliknij po więcej informacji.

Ważna informacja 11.10.2011

Ponadto Zarząd informuje, że składka na PZŁ w roku 2012 wynosi:

- składka normalna - 300zł

- składka ulgowa - 165zł

Ważna informacja 11.10.2011

Zarząd Koła informuje, że wycena parostków rogaczy odbędzie się w dniu 26.10.11.

Galeria zdjęć 21.09.2011

 Zostały dodane nowe zdjęcia do galerii.

 

III Lubelskie spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Urząd Miasta Zwierzyniec ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w " III Lubelskim spotkaniu z tradycją i kulturą łowiecką". Do głownych celów spotkania należy przede wszystkim przybliżenie obyczajów łowieckich oraz kuchni myśliwskiej wsród mieszkańców naszego regionu jak również wśród samych myśliwych i ich rodzin. Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2011roku. Jednym z głownych wydarzeń spotkania będzie konkurs kulinarny " Myśliwskie smaki Lubelszczyzny". Uczestnicy chcący wziąć w nim udział proszeni są wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie do dnia 10 sierpnia. Cała treść zaproszenia wraz z regulaminem konkursu i kartą zgłoszeniową dołączona w plikach pdf.

zaproszenie  karta zgłoszeniowa  regulamin

Przypomnienie

Zarząd Koła przypomina o uiszczeniu I raty składki członkowskiej i ryczałtu za odstrzał zwierzyny drobnej do dnia 15 sierpnia.

Przypomnienie

Zarząd Koła przypomina o przystrzeliwaniu broni na strzelnicy co jest wymogiem dopuszczenia do polowań.

Unikalne wejścia: 428432
Odsłoniętych podstron: 971022
2011 © Koło Łowieckie nr 17 Słonka  ::  All rights reserved.
Projektowanie i tworzenie stron www
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".