Zagospodarowanie obwodów łowieckich w kole

Zarząd Koła łowieckiego Nr. 17 „SŁONKA" odnośnie zagospodarowania obwodów łowieckich postanawia:
  • obwody nr.41 i 42 podzielić na 6 obrębów, po 3 w każdym obwodzie.
  • Za zagospodarowanie obrębów odpowiada grupowy, który prowadzi ewidencję odpracowanych godzin na rzecz Koła.
  • Na każdy obwód łowiecki przydzielony jest strażnik łowiecki, który obowiązany jest na bieżąco informować Zarząd Koła o zaistniałych nieprawidłowościach w łowisku odnośnie szkodnictwa, stanu urządzeń łowieckich oraz zagospodarowania łowisk.
Na obwodzie nr.41 obowiązki strażnika łowieckiego pełni Kol. Gawłowski Sławomir. Na obwodzie nr.42 obowiązki strażnika łowieckiego pełni Kol. Jaworski Jarosław.

Podział na grupy

Obwód Nr. 41
 Nr. odrębu Teren do zagospodarowaniaLista myśliwych  Ilość osób
 1.- od leśniczówki Zahajki, wzdłuż szosy do Drelowa, granicą do kanału wieprz-krzna. Do mostu szósteckiego, następnie szosą do drogi idącej na Nowiny, obejmując las szóstecki, teren wsi Przechodzisko łącznie z lasem Borek i polami wsi Zahajki, kończąc na ścianie lasu przy leśniczówce Zahajki  Marek Milaniuk - grupowy
Grzegorz Peplak,
Rafał Kortoniuk
Karol Maleśkiewicz
 4
2.  - las Bereza do granicy z lasem szósteckim i Anielkami od mostu szósteckiego kanałem wieprz-krzna do żelaznego mostu obejmując tereny wsi Anielki i Berezy.Robert Majszak- grupowy
Natalia Gajecka
Tadeusz Gregorczyk
Jarosław Jaworski
Mariusz Abramowicz
 5
 3. - od przejazdu kol. w Rzeczycy, lewa strona szosy do Kąkolewnicy, szosą przez wieś Rudniki, do mostu drewnianego na kanale, następnie wzdłuż kanału do mostu żelaznego i wzdłuż torów do przejazdu. Kieczka Mirosław- grupowy
Paderewski Janusz
Kuszneruk Bogusław
Wiszniewski Włodzimierz
 4
 4. - od przejazdu kol.w Rzeczycy prawa strona szosy do Kąkolewnicy, szosą do Brzozowicy Małej, wzdłuż torów do przejazdu kol. w Rzeczycy. Konstanty Nakaziuk - grupowy
Karol Antoniuk
Nowik Tomasz
Wiszniewski Bartłomiej
 4
 5. - od przejazdu kolejowego w Rzeczycy, szosą jelnickądo drogi biegnącej ze wsi Strzakły wzdłuż Koloni Misie do torów kol. następnie wzdłuż torów do przejazdu w Rzeczycy.Adam Tymoszuk - grupowy
Grzegorz Chmielewski
Jerzy Golbiak
Kamil Tarczewski
 4
 6. - od mostu w Polsko woli rzeką do mostu wsi Sokule, wzdłuż granicy z K.Ł. z Łukowa, obejmując las Brzozowicą do drogi biegnącej przez Kolonię Misie do torów.Dariusz Jastrzębski - grupowy
Adam Jałtuszyk
Mateusz Jastrzębski
Łukasz Kania
Leszek Karwoski
Piotr Wasąg Jan Dzięcioł
 7
Zarząd koła poleca do dnia 01/11/2010 przegląd urządzeń łowieckich oraz wyremontowanie, paśników, lizawek i ambon będących pod opieką myśliwych. Dokonanie przeglądu budekdla kuropatw, oraz uzupełnienie stanu tak aby w grupie było 8-10 budek.