Zarząd Koła

  1. Roman Jastrzębski - Prezes
  2. Krzysztof Gajecki - Łowczy
  3. Grzegorz Sadowski - Skarbnik
  4. Rafał Kawęcki - Sekretarz


Komisja Rewizyjna

  1. Adam Jałtuszyk - Przewodniczący K R 
  2. Tadeusz Gregorczyk - Członek K R 
  3. Chmielewski Grzegorz - Członek K R