Gwara łowiecka

A

ambona - stanowisko myśliwskie zbudowane nad ziemią na słupach, czasem na   drzewie,
anons - głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny, inaczej oszczek,
anonser - pies myśliwski głoszący znalezienie zwierzyny,
antabka - bączek - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,
apel - sygnał rozpoczęcia polowania,
aportowanie - przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny lub postrzałków,
automat - broń myśliwska samopowtarzalna, może być śrutowa lub kulowa,
awantaż - odchylenie kolby w prawo lub w lewo od osi lufy,

B

badyle - nogi łosia, jelenia lub daniela,
badylarz - łoś byk, o porożu w kształcie krótkiej tyki z długimi palczastymi odnogami,
bałamut - pies gończy gubiący trop lub głoszący ptaka,
bałuch - hałas, gwar w kniei spowodowany przez naganiaczy,
bałuchy - trzeszcze - oczy zająca,
bałwanek - kukła dzikiej kaczki, puszczana na wodę wabi inne kaczki,
bałyk - czołganie się psa ku wytropionej zwierzynie,
baran - samiec muflona,
barłóg - legowisko dzików lub niedźwiedzi,
basior - dorosły samiec wilk,
basista - jeleń byk wyróżniający się grubym głosem,
bączek - antabka - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,
bąkać - wydawanie głosu przez psy gończe po znalezieniu tropu,
bekowisko - okres godowy danieli lub miejsce godów danieli,
bieg - noga dzika,
bielenie - zdejmowanie skóry z ubitej zwierzyny,
blaski - inaczej trzeszcze - oczy zająca,
bobrowisko - osiedle bobrów,
bokobrody - kępki dłuższych włosów, wyrastające na policzkach rysia, dzika, jenota,
bok - inaczej nadlufka - broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych pionowo,
broda - narośl pokryta dłuższym włosem, zwisająca pod szyją łosia,
brok - dawna nazwa bardzo drobnego śrutu,
bródka - krótkie piórka ułożone w płaską szczoteczkę, przy nasadzie ogona słonki,
buchtowanie - rycie w ziemi przez dziki w poszukiwaniu żeru,
buchtowisko - miejsce zryte przez dziki,
bukowisko - okres godowy i miejsce godów łosi,
burknięcie - odgłos zrywającego się z ziemi jarząbka,
byk - samiec żubra, łosia, jelenia, daniela,

C

cap - samiec kozicy,
cewki - nogi sarny,
chłyst - młody jeleń byk, który w czasie rykowiska przebywa w pobliżu chmary,
chmara - stado żubrów, jeleni, łosi, danieli,
chorągwie - inaczej flagi - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia,
chrap - głos łosia byka w czasie bukowiska,
chrapanie - głos wydawany przez słonkę w trakcie lotu godowego (ciągu),
chrapy - nozdrza żubra, zwierzyny płowej, muflona, kozicy,
chyb - długa i gęsta szczecina na grzbiecie dzika,
ciąg - przelot dzikich kacze lub gęsi na wodę rano lub wieczorem,
ciągnięcie - powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,
ciec - ucieczka piesza kuraków,
ciecier - cietrzew kogut,
ciecieruk - młody cietrzew kogut
cieciorka - kura cietrzewia,
cieczka - okres godowy lisów, wilków, borsuków, jenotów, psów,
cieki - nogi ptaków, kuraków,
cielę - żubr, jeleń, daniel w pierwszym roku życia,
cuch - węch psa myśliwskiego,
czarna stopa - teren pozbawiony pokrywy śnieżnej,
czemchanie - wycieranie poroża ze scypułu,
czternastak - jeleń byk o siedmiu odnogach na każdej tyce,
czterodwudziestak - jeleń byk mający po dwanaście odnóg na każdej tyce,
czochrać się - wycieranie o drzewa jeleni lub dzików,
czuszykanie - głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków,
czyrykanie - głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy,

D

darniak - samiec sarny (rogacz) o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy,
daszek - posyp - paśnik dla kuropatw lub bażantów,
dławienie - duszenie zwierzyny przez drapieżniki czworonożne,
dołowanie - umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania,
dubeltówka - śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych poziomo obok siebie,
dublet - ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi strzałami,
dwudwudziestak - jeleń byk noszący wieniec o jedenastu odnogach na jednej tyce,
dwudziestak - jeleń byk o dziesięciu odnogach na jednej tyce,
dwudziestka - śrutowa broń myśliwska kaliber 20,
dwunastak - jeleń byk o sześciu odnogach na jednej tyce,
dwunastka - śrutowa broń myśliwska kaliber 12,
dwururka - inaczej dubeltówka,
dyndować - o lisie, borsuku wilku lub jenocie - biec truchtem,
dziesiątak - jeleń byk o pięciu odnogach na jednej tyce,
dzikarz - pies myśliwski używany do polowań na dziki,
dziwerówka - strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali damasceńskiej,

E

- ekspres - łamana broń myśliwska kulowa o dwóch lufach,
- elaboracja - własnoręcznie wykonywanie śrutowej amunicji myśliwskiej,
- eżektor - wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej,

F

fafle - obwisłe górne wargi psa myśliwskiego - wyżła,
fajki - kły dzika rosnące w górnej szczęce,
farba - krew zwierzyny,
farbować - zostawiać krew na tropie,
fartuszek - pęk jasnych włosów przy sromie sarny,
fiołek - gruczoł zapachowy u lisa, znajdujący się przy nasadzie ogona,
fladrować - zakładać fladry,
fladry - sznury z czerwonymi szmatkami, służą do polowań na wilki,
flagi - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia w trakcie wycierania poroża,
flanka - skrzydło myśliwych zagięte w kierunku miotu,
flankować - obstawiać stanowiska na flankach,
flinta - inne określenie strzelby myśliwskiej,
fuzja - inne określenie strzelby myśliwskiej,

G

gach - samiec zająca,
gały - oczy zająca,
gamrat - odyniec w okresie huczki,
gawra - zimowe legowisko niedźwiedzia,
gęba - pysk żubra,
ględzenie - głos wydawany przez łanię,
głosić - oznajmianie przez pasa, znalezienia tropu lub osaczenie zwierzyny,
głuszak - pisklę głuszca,
głuszkagłuszyca - samica głuszca,
gomóła - jeleń byk po zrzuceniu poroża,
gon - głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie, okres godowy kozic,
gońka - sarna koza grzejąca się poza okresem rui,
gra - szczekanie psów gończych idących po tropie,
grabarz - pies myśliwski zakopujący odnalezioną zwierzynę,
grandle - szczątkowe kły w górnej szczęce jelenia,
grot - odnoga kończąca tykę w parostkach kozła, zakończenie odnogi w wieńcu jelenia,
gryzawka - pędy wierzby lub osiki nasycone solą,
grzywa - gęsta długa sierść na szyi i karku żubra, łosia, jelenia
guzikarz - młody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków, guzików,
guziki - zwykle pierwsze poroże kozła,
gwizd - ryj dzika, głos słonki i jarząbka, głos jelenia sika,

H

haki - inaczej grandle, szczątkowe kły jelenia w górnej szczęce,
huczka - okres godowy dzików inaczej lochanie,

I

igły - rogowe igiełki u leśnych kuraków wyrastające po bokach palców,
igrzysko - toki głuszców, miejsce toków głuszców,

J

jasła - drabina na którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej,
jazgot - ujadanie wilków lub psów,
jaźwiec - borsuk,
jednorurka - myśliwska broń o jednej lufie gładkiej,
jucha - farba (krew) niedźwiedzia,

K

kaliber - średnica lufy broni palnej,
kalibrownik - przyrząd służący do sprawdzania i korygowania kalibru naboi śrutowych,
kamionka - kuna domowa,
kantak - pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego,
kapelusznik - staropolska nazwa bardzo starego odyńca,
kapitalny - samiec zwierzyny płowej noszący medalowe poroże,
kaptur - nakrycie głowy ptaka łowczego, inaczej kapa,
karawan - pojazd do przewozu ubitej zwierzyny,
karmisko - miejsce wykładania karmy dla zwierzyny,
kądziel - owłosienie szyi, karku i garbu żubra,
kąpielisko - miejsce kąpieli dzików i zwierzyny płowej,
kęsy - zęby ssaków drapieżnych,
kipieć - ucieczka na oślep zająca,
kiść pęk białych włosów u borsuka, zakończenie ogona żubra,
kita - ogon lisa i wiewiórki,
kitka - bródka kozicy,
klamra - skrzydło linii myśliwych,
klapak - młoda, zwykle nielotna kaczka,
klapanie - pierwsza zwrotka pieśni głuszca,
klaskanie - trzecia zwrotka pieśni głuszca, inaczej korkowanie,
klekotka - kołatka, służąca do straszenia zajęcy w czasie pędzenia,
klępa - samica łosia, inaczej łosza,
kluczka - odskok zwierza w bok podczas ucieczki,
kłańce - zęby wilka,
kłapać - odgłos wydawany przez dzika w stanie podniecenia,
kłaść - ubić zwierza celnym strzałem,
kłuć - dobić zwierza kordelasem,
kobylarz - stary, bardzo duży wilk,
kocioł - sposób polowania na zające,
kokanie - głos wydawany przez cieciorkę,
kokcielić - o pardwach i cietrzewiach - wydawać głos,
kołatka - przyrząd służący naganiaczowi do straszenia zwierzyny,
kołnierz - długie piórka wokół szyi koguta bataliona,
komora - klatka piersiowa zwierzyny,
kopnięcie - uderzenie kolby broni myśliwskiej w ramię podczas strzału,
kopno - legowisko zająca w śniegu,
kopyra - gwarowa nazwa zająca,
kordelas - długi, prosty nóż myśliwski, służy do dobijania zwierzyny,
korkowanie - trzecia zwrotka pieśni głuszca,
korona - co najmniej trzy odnogi w górnej części wieńca jelenia,
koryto dzicze - ślad przejścia dzików w głębokim śniegu,
kosacz - stary cietrzew,
kot - nazwa zająca i rysia,
kotlina - zagłębienie w ziemi, stanowiące legowisko zająca w okresie bezśnieżnym,
koza - samica sarny (siuta) i kozicy,
kozioł - samiec sarny (rogacz),
koźlę - sarna do jednego roku życia,
kożuch - futro zająca,
krajce - brzegi dzioba jastrzębia,
krechtanie - głosy wydawane przez głuszce podczas zapadów,
krektun - jednoroczny głuszec nie biorący udziału w tokach,
kreślić - robienie śladów skrzydłami, podczas toków głuszca, cietrzewia,
krykucha - kaczka krzyżówka, wyhodowana w niewoli,
kudłacz - gwarowa nazw niedźwiedzia,
kudły - długa sierść niedźwiedzia,
kufa - pysk psa myśliwskiego (wyżła),
kulka - haczyk służący do patroszenia ptactwa,
kulkowanie - patroszenie ptactwa za pomocą kulki,
kureń - nazwa gwarowa szałasu myśliwskiego,
kurkówka - dawna broń myśliwska o zewnętrznych kurkach,
kuwiek - piszczałka do wabienia ptaków,
kwadruplet - cztery celne, oddane bezpośrednio po sobie strzały,
kwiat - ogon zwierzyny płowej i borsuka,
kwiatek - białe zakończenie kity lisa,

L

lampy - oczy wilka,
latarnia - łeb wilka,
legawiec - pies myśliwski wystawiający zwierzynę,
legowisko - stałe lub czasowe miejsce odpoczynku zwierzyny,
licówka - łania prowadząca chmarę jeleni,
linia - szereg myśliwych ustawionych w równych odstępach podczas polowania,
linijka - pojazd konny służący do przejeżdżania myśliwych podczas polowania,
lira - ogon cietrzewia,
liszka - samica lisa,
liściarka - młode pędy drzew i krzewów, nasączone solą służące do dokarmiania,
lizawka - urządzenie łowieckie służące do wykładania soli zwierzynie,
locha - samica dzika,
lochanie - huczka dzików,
loftka - śrut o średnicy powyżej 4,5 mm,
loki - zdeformowane sterówki u kaczora kaczki krzyżówki - trofeum,
loty - skrzydła ptaków,
lufa - główna część broni palnej,
lustro - jasna plama na pośladkach zwierzyny płowej, biała plama na barkach głuszca,
lusterko - plamy na skrzydłach kaczek,

Ł

łaja - kilka sfor ogarów,
łania - samica jelenia i daniela,
łańka - młoda łania nie prowadząca cielaka,
łapa - noga zwierzęcia zakończona pazurami,
łojny - tłusty, o zwierzynie w dobrej kondycji,
łopatacz - samiec łosia lub daniela noszący poroże w kształcie łopaty,
łopaty - prawidłowa forma poroża łosia i daniela, przypominająca łopaty,
łosza - samica łosia, klępa,
łoszak - młody łoś,
łowiec - staropolska nazwa myśliwego,
łowny - samiec jeleniowatych, który osiągnął pełnię rozwoju osobniczego,
łowy - staropolskie określenie polowania,
łoże - drewniana część broni myśliwskiej, osada (kolba i szyjka),
łupież - wypchana skóra ptaka służąca do układania ptaka łowczego,
łyżka - ucho zwierzyny płowej,
łzawica - dołek łzowy w przednim kącie oka jelenia i daniela,

M

maiszmaiż - młody niedoświadczony ptak łowczy,
majak - czółno zamaskowane trzciną lub gałęziami, do polowań na ptactwo wodne,
malowanie - wycieranie się dzików i jeleni o drzewa po wyjściu z babrzyska,
mamrotanie - mruczenie niedźwiedzia,
marcowanie - okres godowy u rysia i żbika,
marczak - zając urodzony w marcu,
markowanie - zaznaczanie przez wyżła obecności zwierzyny,
marmurek - białe plamy na sterówkach ogona głuszca,
matecznik - bezpieczna ostoja zwierzyny,
medalion - spreparowana głowa z szyją ptaka lub ssaka,
mener - przewodnik psa myśliwskiego,
michałek - dubelt, pochodzący z drugiego lęgu,
mieszek - wabik na przepiórki,
mikita - lis,
mikot - wabik do wabienia kozłów,
miot - młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży,
młódka - młody ptak łowczy,
mnich - jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów,
molet - nacięcia matujące powierzchnię szyny lub nasadę muszki,
morda - pysk drapieżników,
możdżeń - wyrostek kostny na czaszce jeleniowatych,
murzyn - młody kogut cietrzew,
muszla - przyrząd do wabienia jeleni byków w okresie rykowiska,
myłkus - samiec zwierzyny płowej o porożu wyraźnie zniekształconym,
myszka - młody piżmak,

N

- nadlufka - broń myśliwska o lufach ułożonych pionowo,
nadoczniak - druga odnoga wieńca jelenia byka lub łopaty daniela,
naganiacz - pomocnik myśliwego, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny,
naganka - grupa naganiaczy współpracujących ze sobą na polowaniu zbiorowym,
narogi - jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej,
narzynacz - pies myśliwski szarpiący i gryzący ubitą zwierzynę,
nazimek - młody zając urodzony w jesieni,
nemrod - żartobliwa nazwa myśliwego,
niedokuna - młoda kuna,
niedolisek - młody lis,
niedostęp - cecha tropu jeleniowatych, odcisk tylniego badyla ,
niekoronny - jeleń byk noszący wieniec, którego tyki nie mają koron,
nielot - młody ptak nie umiejący latać lub dorosły w okresie pierzenia,
nogawice - gęste upierzenie na zgrzebłach głuszca,
norowce - psy myśliwskie przeznaczone do pracy w norach,
nurek - ptak łowczy potrafiący atakować od spodu,

O

- obciąć - ustalić za pomocą tropienia obecność zwierzyny w miocie,
- obcierka - strzał raniący powierzchownie zwierza,
- oczniak - pierwsza od róży odnoga wieńca jelenia i łopaty daniela,
- oczyć - rozglądanie się zwierzyny,
- odbić - odłączyć się od stada,
- odkapturzyć - zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego,
- odnoga - odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych,
- odtylcówka - broń myśliwska ładowana od tyłu,
odwiatr - woń wydzielana przez strzeloną zwierzynę,
odyniec - samiec dzika powyżej 4 lat,
odzew - odezwanie się na trąbce, w odpowiedzi na sygnał myśliwski,
oganiać - obieganie przez jelenia byka chmary łań w czasie rykowiska,
okno - otwór wejściowy do nory lisa,
omyk - ogon zająca,
opalone - brązowe lub czarne zabarwienie oręża dzika i haków jelenia,
opolować - objąć polowaniem część łowiska,
oręż - trofeum myśliwskie z dzika - szable i fajki, czasem wieniec jelenia,
organista - młody jeleń byk, który pierwszy rozpoczyna rykowisko,
osacznik - dawna nazwa naganiacza,
osada - łoże,
osadzanie zwierzyny - zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa,
osiadła - zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,
osiemnastak - jeleń byk o dziewięciu odnogach na każdej tyce,
oskrzydlić - postrzelić ptaka w skrzydło,
osmużać - obielić zająca lub królika (ściągnąć skórę),
ostatni kęs - włożony w pysk strzelonej zwierzyny fragment złomu,
ostęp - część lasu z ostoją zwierzyny,
ostoja - teren stałego przebywania zwierzyny,
ostroga - wyrostek z tyłu odnóży kuraków, pierwszy sęk łopaty daniela,
ostrolotka - trofeum z jednej z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki,
ostry - o psie - cięty,
oszczek - szczekanie psa myśliwskiego, sygnalizującego znalezienie zwierzyny,
oślada - trop kury na śniegu,
otok - długa smycz służąca do prowadzenia psa myśliwskiego,
otrąbić - ogłosić koniec polowania sygnałem myśliwskim,
otropić - ustalić miejsce przebywania zwierzyny za pomocą tropów,
owca - samica muflona,
ósmak - jeleń byk z wieńcem o czterech odnogach na każdej tyce,

P

parostki - poroże samca sarny. Trofeum myśliwskie.
pędzenie - p. miot.
pióro - ogólnie ptactwo łowne (strzelać do pióra - polować na ptactwo);
pióra chybu - długie i sztywne włosy na karku dzika. P. chyb.
- pokot (rozkład )- ułożenie upolowanej zwierzyny w rzędy z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków.
polowanie zbiorowe - polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.
płaz (kordelasa, noża) - boczna powierzchnia głowni białej broni.
postrzałek - zwierz, ptak zraniony przez myśliwego.
przelatek - młody dzik, urodzony w roku poprzednim. Bez względu na płeć.
przesmyk, weksel - stała, znana trasa przemieszczania się zwierzyny w konkretnej części lasu.
puścić bez strzału - p. nie strzelany zwierz.

R

- rogacz - kozioł - samiec sarny.
rozkład (pokot ) - ułożenie upolowanej zwierzyny w rzędy z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków

S

sady - zlatywanie się w jedno miejsce kaczek,
sadlisty - zwierzyna obrośnięta tłuszczem,
sadowić - umieszczać ptaka łowczego na berle,
sadzić - szybki bieg zwierzyny,
sagalasówka - dawna broń myśliwska, z końca XVIII wieku,
sak - rodzaj sieci do łapania ptaków,
samura - locha,
sarnina - dziczyzna z sarny,
sekundowanie - naśladowanie przez wyżła innego, który wystawia zwierzynę,
selekt - sztuka przeznaczona do odstrzału selekcyjnego,
sęk - wyrostek na łopacie daniela i łosia,
sfora - rzemień do prowadzenia psów gończych, kilka lub kilkanaście psów gończych,
siać - duży rozrzut broni myśliwskiej,
siąg - rozpiętość skrzydeł ptaków,
sidło - kłusownicza pętla do łapania zwierzyny,
siekaniec - używane zamiast śrutu drobne kawałki ołowiu lub innego metalu,
sietnik - mający pieczę nad sieciami w dawnej służbie łowieckiej,
siodło - biała plama po obu stronach grzbietu muflona,
siuta - koza,
skałka - w broni skałkowej, krzemień do krzesania iskier,
skałkówka - dawna broń myśliwska, odpalana iskrą ze skałki,
skarmiać - zużycie karmy do karmienia zwierzyny,
skład - postawa strzelecka myśliwego,
składać się - podniesienie broni do dołka strzeleckiego,
składność broni - dopasowanie broni do myśliwego,
skłuć - dobić kordelasem postrzałka,
skłusować - pozyskać nielegalnie zwierzynę,
skoki - nogi zająca, część nóg ptaka,
skolenie - głos lisa,
skrom - tłuszcz zająca i królika,
skromny - tłusty,
skrzekot - niepłodny mieszaniec cietrzewia i głuszca,
słuchy - uszy dzika, zająca i królika,
słupek - siad na tylnych skokach zająca lub królika,
smuż - skóra zająca i królika,
smycz - rzemień lub linka do prowadzenia psa przy nodze,
sokolarnia - miejsce hodowli ptaków łowczych,
sokolnictwo - układanie i polowanie z ptakami łowczymi,
sokolnik - polujący z ptakami łowczymi lub je układający,
solnik - lizawka,
spadły - słaby wychudzony zwierz,
spałowanie - zdzieranie zębami przez jelenie, łosie i daniele, kory z drzew,
spłonka - część naboju myśliwskiego, służąca do zapalenia prochu,
spudłować - nie trafić do zwierzyny,
spust - język spustowy broni myśliwskiej,
spuścić - zwolnić psa z otoku lub smyczy, zestrzelić lecącego ptaka,
stanowisko - miejsce gdzie myśliwy oczekuje na zwierza,
starka - samica ptaka wodząca młode,
staśmienie wieńca - silnie spłaszczone tyki poroża jelenia,
stawka - noga lisa i borsuka,
stękanie - głos byka jelenia i łosia, przypominający stękanie,
stopa - określenie powierzchni ziemi podczas polowania,
stopka - zakończenie kolby broni myśliwskiej,
stożek przejściowy - zwężanie się przewodu lufy za komorą nabojową,
strąbić - zwołać myśliwych za pomocą trąbki,
stroik - wabik na ptaki,
strugi - przednie siekacze zająca i królika,
strychulec - krótko obcięty ogon wyżła niemieckiego,
strzałowe - opłata za pozyskaną zwierzynę,
strzelba - śrutowa broń myśliwska,
strzelony - zwierz trafiony śmiertelnie,
strzyc - obgryzać rośliny, nadstawiać uszu,
strzyże - wąsy zająca,
suka - samica psa, lisa, jenota lub borsuka,
suknia - sierść zwierzyny płowej i dzika,
sygnałówka - myśliwska, metalowa trąbka do grania sygnałów myśliwskich,
syk - jeden z głosów cietrzewia, wydawany podczas toków,
sylwetka - obrys zwierza,
szabas - przerwa w tokach cietrzewia podczas wschodu słońca,
szable - dolne kły dzika,
szarak - zając,
szarawary - długie włosy obrastające uda ssaków drapieżnych,
szarża - atak dzika,
szczecina, szczeć - włosy na ciele dzików,
szczek - głos wydawany przez psy, lisy i sarny,
szczenna - ciężarna suka,
szczotki - igły - piórka u nóg koguta głuszca w okresie godowym,
szczuć - gonić zwierzynę chartami,
szczwacz - układacz chartów i ogarów,
szczwać - polować z chartami,
szczwany - zwierz doświadczony, chytry,
szczypce - dawniej kleszcze do łapania borsuków żywcem,
szesnastak - jeleń byk o ośmiu odnogach na tykach,
szesnastka - broń śrutowa, kaliber 16,
szlak - droga, którą często ciągnie zwierzyna,
szlakować - tropić zwierzynę,
szlifowanie - czyhitanie, głucha pieśń - ostatnia zwrotka pieśni głuszca,
sznur - trop wilka lub lisa,
sznury - fladry,
szpicak - samiec zwierzyny płowej w pierwszym porożu w kształcie szpiców,
szpile - raciczki,
szpilki - igły,
szpony - palce ptaków drapieżnych, uzbrojone w pazury,
sztucer - myśliwska broń kulowa,
sztuka - pojedynczy zwierz,
szyć - strzelać wiele razy,
szdlarz - samiec jeleniowatych o porożu bez odnóg,
szyjka - najwęższa część łoża, służąca za uchwyt broni,
szyna - połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej,
ściągać - wolne dochodzenie psa do zwietrzonej zwierzyny,
ścinka - sierść zwierza obcięta kulą w miejscu trafienia,
ślad - dawniej trop, znak pozostawiony przez zwierzynę, poza tropem,
śladować - tropić,
ślepia - oczy drapieników,
ślimy - rogi muflona,
śrut - ołowiane kulki, stanowiące pocisk naboju śrutowego,
śrutówka - myśliwska broń śrutowa,
świece - oczy zwierzyny płowej,
świstanie - głos wydawany przez słonkę w czasie ciągu,

T

tabakiera - zakończenie ryja dzika,
tabun - duże stado dzikich gęsi lub kaczek,
talerz - lustro, chusteczka, serwetka - biała plama na zadzie jeleniowatych,
tarzać się - kąpać się w piasku, dotyczy jeleni i dzików,
tarzawisko - suche, piaszczyste miejsce, w którym tarzają się jelenie i dziki,
tchórek - fretka,
toki - gra godowa ptaków,
tokowik - ptak, który pierwszy odzywa się na tokowisku,
tokowisko - sadowisko - teren na którym ptaki odbywają gody,
ton główny - korkowanie - trzecia zwrotka pieśni głuszca,
trafić - ubić zwierzynę celnym strzałem,
trąbka brzozowa - wabik na łosia,
trelowanie - druga zwrotka pieśni głuszca,
tresura - układanie psa myśliwskiego,
trofeum - spreparowane części zwierzyny łownej,
trojak - trójlufka,
troki - pętle, rzemienne lub sznurowe, do noszenia ubitego ptactwa,
trop - odciski stóp zwierząt na śniegu lub na ziemi,
tropienie - śledzenie zwierzyny po tropach, dochodzenie postrzelonej zwierzyny,
trop sfarbowany - trop farbującej zwierzyny,
trop wejściowy - trop prowadzący do tropionego miotu,
trop wyjściowy - trop prowadzący na zewnątrz tropionego miotu,
trójlufka - trzylufowa broń myśliwska,
tryplet - trzy celne strzały jednego myśliwego do różnych celów,
trzebienie - usuwanie jąder ubitej zwierzynie,
trzeszcze - bałuchy, blaski - oczy zająca,
trzymać - osaczenie zwierzyny przez psy myśliwskie,
tumak - kuna leśna,
turzyca - sierść zająca i królika, nazwa zajęcy i królików,
tusza - ciało ubitej zwierzyny grubej,
tuszka - ciało ubitej zwierzyny drobnej,
tyka - główna część poroża jeleniowatych,

U

ubić - strzelić, ustrzelić, upolować zwierza,
uchodzenie zwierza - ucieczka zwierzyny,
urożenie - rogi tura, żubra. Trofeum myśliwskie,

W

wachlarz - ogon koguta głuszca. Trofeum myśliwskie,
warchlak - dzik w pierwszym roku życia, bez względu na płeć,
weksel - p. przesmyk,
wieniec - poroże samca jelenia. Trofeum myśliwskie,
wypchnąć zwierzynę - o naganiaczu lub psie - wypędzić, wypłoszyć zwierzynę,
wziąć miot - przeprowadzić polowanie na obszarze konkretnego miotu. p. miot,

Z

zagniazdownik - pisklę opuszczające gniazdo zaraz po wykluciu się
zapady, ciągi - przyloty kogutów głuszca wieczorem na tokowisko
zaśnieżyć się, zakopać się - o cietrzewiu: zagrzebać się w śniegu
zestrzał - miejsce, w którym stała zwierzyna w chwili oddania do niej strzału.
zielonka - młoda kuropatwa w pierwszym upierzeniu
zierniki - oczy ptaka
zwrotka - każda z czterech części pieśni tokującego głuszca