W wrześniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki
Sarny: kozły
Dziki: wszystkie
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Kuropatwy: do 11.09
Słonki: od 1.09
 Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
Łyski: od 21.12
Gołębie grzywacze
Jarząbki
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.