Zagospodarowanie obwodów łowieckich w kole

Zarząd Koła łowieckiego Nr. 17 „SŁONKA" odnośnie zagospodarowania obwodów łowieckich postanawia:
  • obwody nr.41 i 42 podzielić na 4 łowiska, po 2 w każdym obwodzie.
  • Za zagospodarowanie obrębów odpowiada gospodarz łowiska, organizuje pracę w łowisku w uzgodnieniu z Łowczym Koła.
  • Na każdy obwód łowiecki przydzielony jest strażnik łowiecki, który obowiązany jest na bieżąco informować Zarząd Koła o zaistniałych nieprawidłowościach w łowisku odnośnie szkodnictwa, stanu urządzeń łowieckich oraz zagospodarowania łowisk.
Na obwodzie nr.41 obowiązki strażnika łowieckiego pełni Kol. Gawłowski Sławomir. Na obwodzie nr.42 obowiązki strażnika łowieckiego pełni Kol. Dariusz Jastrzębski.

Podział na grupy

Obwód Nr. 41
 Nr. odrębu Teren do zagospodarowaniaLista myśliwych  Ilość osób
 1.- od leśniczówki Zahajki, wzdłuż szosy do Drelowa, granicą do kanału wieprz-krzna. Do mostu szósteckiego, następnie szosą do drogi idącej na Nowiny, obejmując las szóstecki, teren wsi Przechodzisko łącznie z lasem Borek i polami wsi Zahajki, kończąc na ścianie lasu przy leśniczówce Zahajki   
2.  - las Bereza do granicy z lasem szósteckim i Anielkami od mostu szósteckiego kanałem wieprz-krzna do żelaznego mostu obejmując tereny wsi Anielki i Berezy.
 
 3. - od przejazdu kol. w Rzeczycy, lewa strona szosy do Kąkolewnicy, szosą przez wieś Rudniki, do mostu drewnianego na kanale, następnie wzdłuż kanału do mostu żelaznego i wzdłuż torów do przejazdu.  
 4. - od przejazdu kol.w Rzeczycy prawa strona szosy do Kąkolewnicy, szosą do Brzozowicy Małej, wzdłuż torów do przejazdu kol. w Rzeczycy.

 5. - od przejazdu kolejowego w Rzeczycy, szosą jelnickądo drogi biegnącej ze wsi Strzakły wzdłuż Koloni Misie do torów kol. następnie wzdłuż torów do przejazdu w Rzeczycy.
 
 6. - od mostu w Polsko woli rzeką do mostu wsi Sokule, wzdłuż granicy z K.Ł. z Łukowa, obejmując las Brzozowicą do drogi biegnącej przez Kolonię Misie do torów.
 
Zarząd koła prosi kolegów o zgłaszanie Łowczemu Koła wszystkich uszkodzeń urządzeń łowieckich.