W grudniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Sarny: byki, łanie i cielęta
Daniele: byki cały miesiąc a łanie i cielęta
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki: wszystkie
Muflony: tryki, owce i jagnięta
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Tchórze i kuny
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki: również w drodze odłowu
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: tylko w drodze odłowu
Słonki: do 21.12
 Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
Łyski: do 21.12
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.