Krótka historia powstania Koła

Początek istnienia naszego Koła dało Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Nr 26 "Podlasiak" w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 25 czerwca 1977 roku. Na zebraniu tym podjęto decyzję z o podziale obwodów łowieckich i w związku z tym powstało Koło Łowieckiege nr 17 "Słonka" a "Podlasiak" nr 26 zmienilo nazwę na "Hubertus" z nr 22. W 2012r. Koło przyjęło uchwałę, w której za dzień powstania jego wybrało datę założenia "Podlasiaka". Poniżej wyjaśnie dlaczego doszło do takiego podziału, jednak wcześniej w skrócie opisze powstanie Koła "Podlasiak" bo to własnie te Koło zapoczątkowuje łowiectwo na terenie Międzyrzeca i oklolicznych wsi.

Chęcią polowania interesowało się sporo ludzi, co 1948r zaoowocowało zebraniem się Ich w sali magistrackiej w Międzyrzecu. Podczas rozmów co należy zrobić i jak, żeby stworzyć Koło, myśliwi wybierają na prezesa Koła Pana Julina Wojewódzkiego, co do którego w obecnych czasach UBP nie mial żadnych zastrzeżeń. Obecny prezes wraz z Panem Wieliczko z Berezy jadą do Łowczego Powiatowego w Radzyniu i u niego rejestrują stowarzyszenie łowieckie, które otrzymuje nr 26 i nazwę "Podlasiak" i zostaje wpisane w rejestr PZŁ w Radzyniu i Lublinie. Koło tworzy około 23 członków.

Odradzające sie łowiectwo po II wojnie światowej i tworzące sie przepisy w stercie problemów moralnych i polityczno-gospodarczo-społecznych Polski nie były łatwe do zrozumienia, a tym bardziej do natychmiastowego przyjęcia. W 1977r. Koło liczyło 43 członków i miało cztery obwody łowieckie: 33, 34, 35 i 38. Wtedy pojawiły sie pogłoski, że Kołu ma zostać odebrany jeden obwód. Aby temu zapobiec na wspomnianym już na początku Zgromadzeniu, część członków wysunęła propozycję podziału Koła na dwa, po dwa obwody. W tajnym głosowaniu zdecydowano o podziale na dwa nowe Koła.

Zarząd Wojewódzki PZŁ w Białej Podlaskiej wyraził zgode na utrzymanie nazwy i nr 26 "Podlasiak" dla Koła nr 1 z obwodami Nr 35 i 38, natomiast Koło nr 2 z obwodami 33 i 34 musiało złożyć wniosek o jego zarejestrowanie. Część członków została w rodzimym Kole, część przeszła do nowego. W tym samym dniu odbyło się zebranie organizacyjne Koła nr 2 i wdrodze tajnego głosowania został wybrany Zarząd Koła. Zarząd stanowią: Ponimasz Józef - Przewodniczący, Demianiuk Mieczysław - Łowczy, Drelowiec Franciszek - Sekretarz, Jakubowicz Antoni - Skarbnik. W drodze jawnego głosowania podjęto uchwałę, że nowo powstałe Koło Łowieckie nr2 będzie nosiło nazwę "Słonka". (nazwę zaproponował Maleśkiewicz Antoni) z nowym nadanym nr 17.

Od tego momentu zaczyna się działalność Koła Nr 17 "Słonka" odnośnie zagospodarownia otrzymanych obwodów, ustalenia planów hodowlanych pozyskania zwierzyny oraz jej ochrony.