W czerwcu polujemy na:

Sarny: kozły
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze: od 1.06
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.