W styczniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
Jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01
Daniele: byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01
Sarny: kozy i koźlęta do 15.01
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01
Muflony: tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki: tylko w drodze odłowu, do 15.01
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: tylko w drodze odłowu, do 15.01
Gęsi: gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31.01
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.