W sierpniu polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki od 21.08
Sarny: kozły
Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki: od 11.08
 Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08
Łyski: od 15.08
Gołębie grzywacze: od 15.08
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.