Obwód łowiecki nr 41 (dawniej 43)

1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r - Prawo łowieckie.
(Dz.U. nr 147 , poz.713) art.art.23, 24, 25, 26, 27.
- Rozporządzenie Wojewody Bialskopodlaskiego
Nr 9 z dnia 30,04,1997r w sprawie utworzenia obwodów łowieckich
na terenie województwa bialskopodlaskiego. (Dz.Urz. Województwa
Bialskopodlaskiego Nr 2 poz.16 ).

2. Wyciąg z rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich.

Stan na 1997.04.01
Powierzchnia obwodu ogółem - 6.110 ha
Powierzchnia użytkowa obwodu - 5.210 ha
Powierzchnia lasów ogółem - 1.178 ha
w tym: lasy Skarbu Państwa - 688 ha
Lesistość obwodu - 19,2 %
Typ obwodu - polny

Zasięg terytorialny:
Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 53 21-350 Międzyrzec Podlaski tel. 371-42-06

Obwód położony jest na terenie gmin:
Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski, m-to Międzyrzec Podlaski

3. Opis granic obwodu

Z m.Zahajki drogą a następnie nurtem kanału Drelowskiego do strumienia /rowu/ i strumienieniem do nurtu kanału Wieprz - Krzna, dalej nurtem kanału Wieprz - Krzna do drogi obok m.Wygnanka i drogą przez m.m.Rudnik, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski do m.Zahajki.

Obwód łowiecki nr 42 (dawniej 44)

1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r - Prawo łowieckie.
(Dz.U. nr 147 , poz.713) art.art.23, 24, 25, 26, 27.
- Rozporządzenie Wojewody Bialskopodlaskiego
Nr 9 z dnia 30,04,1997r w sprawie utworzenia obwodów łowieckich
na terenie województwa bialskopodlaskiego. (Dz.Urz. Województwa
Bialskopodlaskiego Nr 2 poz.16 ).

2. Wyciąg z rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich.

Stan na 1997.04.01
Powierzchnia obwodu ogółem - 6.360 ha
Powierzchnia użytkowa obwodu - 5.310 ha
Powierzchnia lasów ogółem - 1.515 ha
w tym: lasy Skarbu Państwa - 833 ha
Lesistość obwodu - 23,8 %
Typ obwodu - polny

Zasięg terytorialny:
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski ul. Kocka 1 21-300 Radzyń Podlaski
tel. 371-42-06

Obwód położony jest na terenie gmin:
m-to Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica

3. Opis granic obwodu

Z m.Międzyrzec Podlaski drogą przez m.m.Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola do nurtu rzeki Krzna Południowa i jej nurtem a następnie granicą województwa do m.Strzakły, skąd drogą przez m.Jelnica do m.Międzyrzec Podlaski.