Jak zostać myśliwym?

W jaki sposób można zostać myśliwym? Niestety nie ma możliwości by bez zdania odpowiednich egzaminów i przejściu różnych szkoleń zostać myśliwym.

Nie wolno również na własna rękę polować na dziką zwierzynę. Jeżeli robimy to nielegalnie mamy do czynienia z tak zwanym kłusownictwem.

Wszystkie przepisy i szczegółowe wymagania odnośnie myślistwa określa ustawa o Prawie łowieckim i statut Państwowego Związku Łowieckiego.

Głównymi wytycznymi, które pozwalają na polowanie są: członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską.

W jaki sposób można zostać zatem członkiem PZŁ? Niekoniecznie należeć trzeba do koła łowieckiego, można być również osoba niezrzeszoną.

Wymagania jakie koniecznie trzeba spełnić to:
  • pełnoletność
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa   posiadać uprawnienia do polowania
  • zapłacone wpisowe

Po spełnieniu tych wymogów czeka nas jeszcze odbycie stażu kandydackiego a następnie zdanie egzaminów. Dopiero wówczas możemy uzyskać prawa myśliwskie.