W październiku polujemy na:

Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Sarny: byki, łanie i cielęta
Daniele: byki cały miesiąc a łanie i cielęta
Sarny: kozy i koźlęta
Dziki: wszystkie
Muflony: tryki, owce i jagnięta
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy: do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
Słonki: od 21.12
 Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski: od 21.12
Gołębie grzywacze
Jarząbki
Przez cały rok wolno polować na:
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.