Odznaczenie Złomem Kol. Edwarda KOPRONA

Darz Bór. Z dumą informujemy, że w dniu 23.09.2023r., podczas uroczystości obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej, w asyście sztandarów, w tym sztandaru naszego Koła, Kol. Edward KOPRON został odznaczony zaszczytnym, najwyższym odznaczeniem łowieckim - Złomem, przyznanym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich  - za zasługi na polu łowiectwa.
Zobacz archiwum >>