Trening strzelecki oraz szkolenie

Zarząd Koła Łowieckiego Słonka informuje, że w dniu 9 czerwca o godz. 8.00 odbedzie sie trening strzelecki, oraz szkolenie z bioasekuracji "ASF". Koledzy, którzy zechcą wziąć udział w zawodach proszeni są o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość amumicji śrutowej i kulowej. 
OBECNOŚĆ KOLEGÓW NA TRENINGU I SZKOLENIU OBOWIĄZKOWA.
Zobacz archiwum >>